Nines de feltre /09/

Agulles de pit i penjoi realitzats cosint feltre. Els dibuixos per les nines són propis.

www.laire1813.com