Instal·lacions Andrés, Calella /08/

Instal·lacions Andrés em va demanar que creés una nova imatge corporativa per a ells, després de molts anys amb la mateixa.

Vam mantenir els colors corporatius i el protagonisme de la lletra "A". Vam crear una marca que suggereix energia i moviment, i que per tant, no es tanca en la representació d'una única àrea de les que toquen. La idea era precisament això, crear una marca més global que l'anterior.

Client: Instal·lacions Andrés

Marca i Marca + Lema. Vam idear aquest lema per representsar aquesta nova etapa de l'empresa en què s'ha ampliat en molts camps.
Aplicació de la marca a la flota de vehicles i a la façana de les oficines.
També es va dissenyar l'equipació de treball.