Col·lecció "Souvenir" per BIC Europe /15/

Col·lecció d'encenedors per a BIC, que estarà a la venda a tot Europa a partir d'aquest 2015, i concretament a Espanya a partir del mes d'abril.

El procés d'aquest projecte va ser molt curiós i engrescador. Em van donar diferents temes i diferents grups d'edat i sexe al que anar dirigits. Un cop fetes les propostes es va fer una selecció des de la central a París, i finalment es va fer una selecció amb usuaris reals. Aquesta va ser la proposta escollida i desenvolupada al complet.
Temàtica: ciutats del món i turisme / Grup objectiu: Joves.

Client: BIC Europe