Bus Urbà, Santa Susanna /09/

Aplicació de la imatge del Bus urbà a les parades (marquesines) i als tòtems indicatius. També vam realitzar tots els plànols amb les rutes corresponents.

Client: Ajuntament de Santa Susanna